logo

CENTAR ZA POLITIČKU EDUKACIJU
Slider

Predstavljamo vam rezultate istraživanja koje smo sproveli u okviru prokekta 3D Digitalizacija + Demokratizacija = Digitalna transformacija.

PARTNERI

DONATORI