logo

CENTAR ZA POLITIČKU EDUKACIJU
Slider

CPE je osnovan 2005. god, kao nevladina organizacija sa ciljem da potspješi društveno-politički ambijent u Crnoj Gori, kao i da podigne na veći nivo rad i djelovanje javni politika u našem društvu.

Polazeći od činjenice da je Crna Gora definisana kao jedno nedovršeno političko društvo i ambijent, prevashodna je namjera Centra, da putem edukacije, analiza, istraživanja i nekom vrstom političkog monitoringa utiče na poboljšanje kvaliteta javnih politika u Crnoj Gori.

Glavni fokus svog djelovanja biće usmjeren na edukaciju mladih ljudi koji imaju ambiciju da se bave političkim životom, bilo kroz segmente političkog rukovođenja, odnosa sa javnošću, političkog marketinga, vođenja i organizovanja političkih kampanja, kao i da se upoznaju sa svim javnim politikama i metodologijama kako da na iste utiču.

Svakako da svoju misiju naša organizacija vidi u analizama javnih politika Crne Gore, reformi državne uprave i lokalne samouprave, kao i integrisanju osoba sa invaliditetom, manjinskih naroda i socijalno osjetljivih grupacija u sistem javnih politika Crne Gore.

Svoje namjere, planove i projekte, planiramo realizovati uz pomoć međunarodnih organizacija, fondacija i relevantnih instanci koji finansiraju slične organizacije i projekte.

Naša misija je istaknuta kao doprinos što bržoj demokratizaciji cjelokupnog društva, izgradnji društvenih institucija, proširivanju građanskih sloboda i svijesti, rodnoj ravnopravnosti i jednakim mogućnostima, kao i što kvalitetnijem razumijevanju tranzicionih procesa, sa naglašenom ambicijom da budemo prva think-tank organizacija u Crnoj Gori.

Vrata našeg Centra otvorena su za sve ljude koji žele saznati nešto više o svim pobrojanim temama, koji se žele edukovati i informisati na pravi način i koji žele biti noseći stubovi jednog društva.

Takođe, želimo naglasiti da bi, ukoliko procijenite, naša saradnja mogla dobiti na učestalijem intezitetu, bilo kroz analize, istraživanja, ocjene , mišljenja, savjete i ostale projekte koje Centar bude radio, biće nam veliko zadovoljstvo da ostvarimo saradnju.

PARTNERI

DONATORI